ممیزی دوم شخص یا ممیزی مشتری و کارفرما:

این نوع ممیزی در برخی از شرکت ها وجود دارد. این ممیزی توسط مشتری و کارفرما برای تعیین صلاحیت شرکت جهت همکاری انجام میشود. بعنوان مثلا هر شرکتی که بخواهد با مجموعه های بزرگی همچون ایران خودرو و سایپا همکاری کند و بعنوان تامین کننده قطعات خودرو سازی فعالیت داشته باشد باید توسط تیم ممیزی ایران خودرو یا سایپا ارزیابی شود و اگر در این ممیزی تایید شد می تواند وارد لیست تامین کنندگان این دو شرکت شود.

پس هدف این ممیزی تعیین صلاحیت تامین کنندگان است.