ISO17025:2005چیست؟

خدمات صدور گواهینامه بین المللی سیستم مدیریت کیفیت در آزمایشگاهها ISO17025:2005

ISO17025:2005چیست؟
این استاندارد شامل تمامی الزاماتی است که آزمایشگاههای آزمون و کالیبراسیون باید در صورت تمایل به اثبات بکارگیری و برقراری یک سیستم کیفیت، اثبات صلاحیت فنی و توانایی ارائه نتایج فنی معتبر را برآورده سازند.
دستاوردها و مزایای سیستم مدیریت کیفیت در آزمایشگاهها ISO17025:2005
– شناسایی تعهد و صلاحیت بین المللی سازمان در امر کیفیت و تکنیک آزمون
– پذیرش بین المللی نتایج تست و کالیبراسیون سازمان
– ارتقاء جلب رضایت مشتریان
– اثر بخشی عملکرد آزمایشگاهها.
– ابزار بازاریابی قویتر و مزیت رقابتی برای انجام آزمونها و تستها توسط آزمایشگاهها
– تغییر روشهای تست در افزایش بازدهی
– حصول اطمینان از پرسنل آموزش دیده و آشنا به مسئولیتهای فردی خود در رابطه با آزمونها
– و دهها مزیت دیگر
تعاریف:
– عدم قطعیت: پارامتری در ارتباط با نتیجه یک اندازه گیری می توان آن را به یک مشخصه پراکندگی منطقی نسبت داد
– کالیبراسیون: اندازه گیری ابزار و تجهیزات آزمون با یک مرجع اندازه گیری
– قابلیت اندازه گیری: برداشت مشتری از درجه ای که الزامات مشتری در آن برآورده شده اند
شرح خدمات ISO17025:2005
– تدوین خط مشی و استراتژی آزمایشگاه و دامنه خدمات جاری یا پیش بینی شده
– تهیه روشی برای شناسایی ، نگهداری و کالیبراسیون تجهیزات
– تهیه و تخمین روشهای عدم قطعیت
– تهیه و تدوین روشهای شناسایی ، دریافت و توزیع اقلام آزمون
– تدوین و تهیه کنترل کیفیت نتایج و گزارش دهی نتایج
– تهیه و تدوین شرایط محیطی و فیزیکی برای انجام آزمایشات
– تهیه و تدوین برنامه زمانبندی، کدینگ، ثبت سوابق نگهداری و تجهیزات آزمون و اندازه گیری
– تهیه و بررسی وضعیت فعلی آزمایشگاه از نقطه نظر فرایندها، تجهیزات وپرسنل
– تجزیه و تحلیل اطلاعات آزمون و تجهیزات اندازه گیری با استفاده از انواع نمودارها ، گزارشات آماری
– تهیه و تدوین روشهایی برای ارائه خدمات به مشتریان
– تهیه و تدوین مکانیزمهایی برای بازنگری درخواستها ، مناقصات و قراردادها
– بهبود مداوم در تمام واحدها و بخشهای سازمان

You may also like...

Popular Posts

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *