ISO 10006:2003 چیست؟

خدمات صدور گواهینامه بین المللی سیستم مدیریت کیفیت در پروژه ها ISO10006:2003

ISO 10006:2003 چیست؟
هدف کلی این استاندارد ایجاد حفظ وارتقاء سطح کیفیت در پروژه‌ها، از طریق ایجاد یک رویکرد نظام مند است به نحوی که نیازهای تصریحی و تلویحی مشتری، درک و فراهم شوند.
دستاوردها و مزایای سیستم مدیریت کیفیت در پروژه ها ISO 10006:2003
– درک نیازهای تصریحی و تلویحی کارفرما و برآوردن آنها
– سازماندهی مناسب و ایجاد ارتباطات موثر درون سازمانی
– کاهش هزینه ها و افزایش گردش سرمایه از طریق به کارگیری بهینه منابع
– ارتقای دانش فنی سازمان
– انعطاف پذیری و سرعت در پاسخگویی به نیازها
– مدیریت صحیح ریسک ، بودجه ، کیفیت ، منابع ، برنامه ریزی و تدارکات پروژه
– و دهها مزیت دیگر
تعاریف:
– پروژه: مجموعه ای از فعالیتها و فرایندهای واحد ، هماهنگ و منحصر به فرد که برای یک هدف با توجه به محدودیتهای زمان ، هزینه و منابع و … انجام و کنترل می شوند .
– مدیریت پروژه: برنامه ریزی، سازماندهی، نظارت، کنترل و گزارش دهی از تمام جنبه های یک پروژه برای رسیدن و نائل شدن به اهداف پروژه
– منشور پروژه: سند و مستندی که تمام نیازهای پروژه را برای رسیدن به اهداف پروژه مشخص میکند .
شرح خدمات ISO 10006:2003
– تعیین و تدوین خط مشی و بیانیه سازمان .
– تحت کنترل درآوردن ، یکپارچه سازی، طبقه بندی و بهینه سازی مستندات و سوابق سازمان
– برنامه ریزی تأمین منابع و مورد نیاز ازجمله نیروی انسانی ، تجهیزات و …
– نیازسنجی،برنامه ریزی،اجراء و اثربخشی آموزشی
– جزئیات فعالیتها, تعیین سطوح ریسک و عدم قطعیت, تعیین زمانهای شروع و خاتمه, تعیین محدودیت های منابع و هزینه, شناسایی و تفکیک بین فرآیندهای مدیریت پروژه و فرآیندهای مرتبط با محصول پروژه
– مدیریت تغییرات ،مدیریت زمان ،مدیریت محدوده ،مدیریت هزینه ،مدیریت ارتباطات ، مدیریت ریسک ،مدیریت تدارکات، مدیریت منابع ،مدیریت کیفیت پروژه ، مدیریت زیرساختها ، مدیریت برنامه ریزی و …
– تهیه و تدوین برنامه زمانبندی، کدینگ، ثبت سوابق نگهداری و تعمیرات ماشین آلات
– تجزیه و تحلیل اطلاعات با استفاده از انواع نمودارها ، گزارشات آماری از کلیه واحد های سازمان
– برنامه ریزی ، تهیه چک لیست ها ، اجرای و ثبت مشاهدات ممیزی و موارد عدم انطباق ممیزی
– مسئولیت انجام ، مهلت اجرا ، بررسی اقدامات بعمل آمده و اثر بخش بودن اقدامات اصلاحی و پیشگیرانه
– بهبود مداوم در تمام واحدها و بخشهای سازمان

You may also like...

Popular Posts

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *