ISO14001:2004چیست؟

خدمات صدور گواهینامه بین المللی سیستم مدیریت زیست محیطی ISO14001:2004

ISO14001:2004چیست؟
سیستم مدیریت زیست محیطی ابزاری است که سازمان را قادر می سازد تا با شناسایی جنبه های زیست محیطی آن سطحی از عملکرد زیست محیطی که خود مقرر می دارد، دست یابد و آن را به طور نظام یافته کنترل نماید.
دستاوردها و مزایای سیستم مدیریت زیست محیطی ISO14001:2004
– ایجاد آمادگی و واکنش به هنگام بروز بلایا و حوادث
– ارتقاء سطح زیست محیطی
– کاهش تولید پسماندها
– رعایت موازین زیست محیطی و بهداشتی در جداسازی، ذخیره، جمع آوری، حمل و دفع پسماندها
– استفاده بهینه از سوخت و انرژی و جلوگیری از اتلاف آن
– رعایت موازین زیست محیطی و بهداشتی
– و دهها مزیت دیگر
تعاریف :
– محیط ‌زیست: محیطی شامل هوا، آب، خاک و…و روابط متقابل بین آنها که سازمان در آن فعالیت می‌نماید.
– جنبه زیست محیطی: بخشی از فعالیتها، خدمات یک سازمان که با محیط زیست تاثیر متقابل داشته باشد.
– پیامد: هر تغییری در محیط زیست اعم از نامطلوب یا مفید که تمام یا بخشی از آن ناشی از فعالیتها، خدمات یا خدمات یک سازمان باشد.
شرح خدمات ISO14001:2004
– تعیین و تدوین خط مشی زیست محیطی و اهداف کلان و خرد و برنامه های سازمان .
– تحت کنترل درآوردن ، یکپارچه سازی، بروز رسانی و بهینه سازی مستندات و سوابق سازمان
– – ارزیابی ادواری و دوره ای انطباق با اهداف و برنامه ها و الزامات زیست محیطی
– نیازسنجی،برنامه ریزی،اجراء و اثربخشی آموزشی
– تدوین و تعیین معیارهای عملیاتی و کنترل عملیات شامل : آلاینده های آّب ، خاک ، هوا
– شناسایی،پیشگیری،کاهش احتمال وقوع و مقابله با حوادث و موقعیتهای اضطراری(واکنش در شرایط اضطراری)
– تعیین،شناسایی و کنترل پیامدها و جنبه های زیست محیطی اعم از بارز ، غیر بارز و رویداد
– – ایجاد مکانیزمی برای تعیین و پاسخگویی به طرفهای ذینفع و ارتباطات داخلی و بیرونی (خارجی ) سازمان
– تجزیه و تحلیل اطلاعات با استفاده از انواع نمودارها ، گزارشات آماری از کلیه واحد های سازمان
– برنامه ریزی ، تهیه چک لیست ها ، اجرای و ثبت مشاهدات ممیزی و موارد عدم انطباق ممیزی
– مسئولیت انجام ، مهلت اجرا ، بررسی اقدامات بعمل آمده و اثر بخش بودن اقدامات اصلاحی و پیشگیرانه
– بهبود مداوم در تمام واحدها و بخشهای سازمان

You may also like...

Popular Posts

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *