ISO50001:2011 چیست؟

خدمات صدور گواهینامه بین المللی سیستم مدیریت انرژی ISO50001:2011

ISO50001:2011 چیست؟
این استاندارد سازمانها و شرکتها را با یک ساختار یکسان در جهت استقرار سیسـتم و فرآینــدهای مورد نیاز برای بهبــود اثربخشی انرژی و همچنین آنها را به توسعه و پیاده سازی خط مشی و اهداف پیرامون نیازمندی ها و الزامات قانونی در مورد جنبه های انرژی نماید هدایت می کند.
دستاوردها و مزایای سیستم مدیریت انرژی ISO50001:2011
– پایین آوردن هزینه‌های انرژی بدون کاهش سطح کیفیت مصرف
– آزادسازی منابع مالی و صرف آن در توسعه سایر بخش ها
– به حداقل رساندن آسیب‌های زیست محیطی
ـ پایه گذاری سیستم بهره وری انرژی در سیستمها و تجهیزات انرژی بر اصلی
– شناسایی فعالیتهای مرتبط با اهداف و برنامه ها با در نظر گرفتن جنبه های انرژی
– اولویت بندی و اجرای پروژه های صرفه جویی انرژی
– تهیه برنامه آگاه سازی و آموزش پرسنل در زمینه انرژی
– شناسایی و امکان سنجی فنی و اقتصادی فرصتهای صرفه جویی انرژی
– و دهها مزیت دیگر
تعاریف:
– انرژی: شامل برق، سوخت، بخار، گرما، هوای فشرده، انرژیهای تجدید پذیر و …
– خط مبنای انرژی: مرجع کمی برای ارائه مبنایی برای مقایسه عملکرد انرژی
– شاخص عملکرد انرژی(EPI): مقدار کمی و یا اندازه گیری عملکرد انرژی که توسط سازمان تعریف شده
شرح خدمات ISO50001:2011
– تعیین و تدوین خط مشی و خط مبنای انرژی در سازمان .
– تحت کنترل درآوردن ، یکپارچه سازی، طبقه بندی و بهینه سازی مستندات و سوابق سازمان
– تدوین/بررسی سیاستهای کلان مجموعه در زمینه مدیریت انرژی
ـ طراحی/بررسی تشکیلات سازمانی، منابع انسانی و مالی مورد نیاز برای مدیریت انرژی
ـ تهیه برنامه آگاه سازی و آموزش پرسنل در زمینه انرژی
ـ تعیین و طراحی مکانیزمی جهت ارزیابی انطباق سیستم مدیریت انرژی با مقررات و الزامات قانونی
ـ ایجاد سیستم پایش و گزارش‌دهی دوره‌ای و ایجاد پایگاه داده‌های انرژی
ـ تهیه چک لیست‌ها و تدوین برنامه ممیزی انرژی دوره‌ای
ـ شناسایی و کنترل جنبه های مدیریت انرژی
ـ اولویت بندی و اجرای پروژه های صرفه جویی انرژی
ـ ایجاد سیستم کنترل و بازبینی سالانه انرژی
– شناسایی و تعیین شاخصهای عملکرد انرژی ( EPI ) در کلیه سطوح سازمان
– ایجاد طرحهای کنترل و اندازه گیری انرژی
– صدور اقدامات پیشگیرانه مؤثر جهت بهبود مستمر سیستم مدیریت انرژی
– شناسایی و تعیین اولویت بندی فرصتهای بهبود برای جنبه های انرژی

You may also like...

Popular Posts

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *